Divadelní ohlédnutí

Letošní rok se přehoupl do své druhé poloviny a naskýtá se tak příhodná chvíle k tomu, trochu se zastavit a poohlédnout na uplynulé období existence Divadla Sympatie, potažmo více než desetileté existence DS – umělecké a divadelní agentury, která toto divadlo zřizuje. A je to existence velice zdařilá a úspěšná navzdory různým nepříznivým vlivům a podmínkám, které nás všechny, bohužel, obklopují, zasahují a ovlivňují naše životy. Jak už jsme na našich stránkách, mnohokrát psali a zdůrazňovali, chceme právě proto rozdávat pohodu, radost, kvalitní zábavu a humor. A k tomu je směřován i celý náš repertoár. V následujícím přehledu bych ráda naše příznivce, přátele a diváky seznámila s některými mimořádnými aktivitami v uplynulém období.

Pokud jde o dětská představení, bezkonkurenčně se letos stala nejúspěšnější pohádkou autorská hra L. Forétkové „Nezbedná čarodějka“, která dosáhla už sté reprízy a patří stále k nejžádanějším titulům. Jubilejní představení se odehrálo v krásném podmanivém prostředí dětské ozdravovny EDEL ve Zlatých Horách. Hrálo se opravdu v lese, mezi stromy, kde se postavila chaloupka. Pohádka byla dětmi radostně vnímána, nadšeně se zapojily do hry a v letní jesenické přírodě jsme si to všichni užili. Na základě tohoto úspěšného vystoupení přišla vzápětí ze Zlatých Hor nabídka k další spolupráci, z čehož máme pochopitelně velkou radost. Pro představu o atmosféře zmíněného představení přikládáme pár fotografií. 

Další neméně úspěšnou pohádkou, která počtem repríz už „dýchá“ na záda „Čarodějce“ je další autorská pohádka, tentokrát z dílny Petra Zbožínka „O Koblížkovi”, která je už jen krok od své sté reprízy. Dalším výrazným počinem naší agentury je obnovená premiéra pohádky „O princezně Chechtandě“,která doznala výrazných úprav a od své premiéry 10.4.2022 ve Frýdku v kině Vlast začala úspěšně žít svým divadelním životem na malých i velkých jevištích po celé Moravě.

29.5.2022 agentura DS ve spolupráci s hostující kolegyní z Prahy, s Mirkou Hanžlovou, zajistila dětské klaunské odpoledne v Boby-parku v Bohumíně v rámci dětského dne, který pořádala K3-Bohumín. Ředitelka agentury jako klaunka Bobina a kolegyně jako klaunka Pipi, celé odpoledne děti bavily, učily je různé klaunské dovednosti, kouzlilo se, tancovalo na dětské diskotéce a celé toto klaunské vystoupení se setkalo s velkým zájmem všech návštěvníků celé akce. I samotnými pořadateli bylo hodnoceno jako zdařilé a na základě toho přišla klaunskému duu další nabídka na podobnou akci v rámci Dne železničářů, která se uskutečnila ve středu 28.9.2022 a Pipi s Bobinou opět nezklamaly a bavily s velkou energií velké i malé účastníky svátečního dne. 

V létě zase přišla agentuře nabídka na vytvoření a zinscenování krátké hrané scénky, na základě historických materiálů pro exkluzívní víkendové prohlídky na hradě Buchlov. Ty se pak skutečně odehrály ve dnech (či spíše nocích) 22.7. – 23.7.2022. Ředitelka agentury na motivy buchlovských pověstí napsala a zdramatizovala příběh o markomanské kněžně Fritigildě, která přijala křesťanství a v okolních buchlovských lesích tvrdě potlačovala dožívající pohanské komunity a bořila jejich modly a oltáře. Tento dramatický výstup pak odehrály tři bývalé kolegyně ze Slováckého divadla v Uh. Hradišti,které si tak po delší době opět s chutí spolu zahrály v mystických prostorách hradních komnat. Kněžnu Fritigildu sugestivně ztvárnila Erika Anna Pláňavská, její pohanskou služebnici Rohanu zase přesvědčivě vykreslila Alena Pavelková a autorka textu Ludmila Forétková se ujala role šlechtičny a přítelkyně Zoroslavy. Tento společný trialog tří zkušených hereček byl velice kladně hodnocen. Regionální TV dokonce zařadila krátkou ukázku do svého vysílání. Návštěvníci Buchlova i organizátoři této letní akce projevili velký zájem o toto vystoupení i v příštím roce a v jednání jsou i nabídky z jiných hradů a zámků.  

Dalším divadelním úspěchem pak bylo představení komedie Jiřího Císlera „Brejle“, které se uskutečnilo v areálu koupaliště v Nové Pláni 21.7.2022 v rámci letní hudebně-divadelní přehlídky  „Srdcohraní“. Svěží, lehká komedie potěšila a pobavila všechny návštěvníky koupaliště i místní obyvatele a turisty, kteří přijeli z okolí blízké přehrady, 

Jak je možno vidět z tohoto přehledu divadelní i další umělecké činnosti za první půlrok je naše DS – umělecká a divadelní agentura stále velmi aktivní a úspěšná. Na nedostatek práce si opravdu nemůžeme stěžovat. Stále pravidelně hrajeme pro děti v mateřských školkách, školách, družinách a pro rodiče s dětma zase v kulturních domech. Nezapomínáme ani na naše večerní publikum, pro které máme naše oblíbené a úspěšné komorní muzikály a hudební komedie – „Vrabčák Edith“, „Šest žen Jindřicha VIII.“, „Ljuba-žena, která ví…“, „Brejle“.
 

Budeme rádi, když si z naší pestré divadelní nabídky vyberete, přijdete za námi a společně prožijeme příjemné chvíle podpořené hudbou, humorem a positivní energií. A to je to, co v této době všichni potřebujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *