Divadelní ohlédnutí

Letošní rok se přehoupl do své druhé poloviny a naskýtá se tak příhodná chvíle k tomu, trochu se zastavit a poohlédnout na uplynulé období existence Divadla Sympatie, potažmo více než desetileté existence DS – umělecké a divadelní agentury, která toto divadlo zřizuje. A je to existence velice zdařilá a úspěšná navzdory různým nepříznivým vlivům a podmínkám, které nás všechny, bohužel, obklopují, zasahují a ovlivňují naše životy. Jak už jsme na našich stránkách, mnohokrát psali a zdůrazňovali, chceme právě proto rozdávat pohodu, radost, kvalitní zábavu a humor. A k tomu je směřován i celý náš repertoár. V následujícím přehledu bych ráda naše příznivce, přátele a diváky seznámila s některými mimořádnými aktivitami v uplynulém období.

Pokud jde o dětská představení, bezkonkurenčně se letos stala nejúspěšnější pohádkou autorská hra L. Forétkové „Nezbedná čarodějka“, která dosáhla už sté reprízy a patří stále k nejžádanějším titulům. Jubilejní představení se odehrálo v krásném podmanivém prostředí dětské ozdravovny EDEL ve Zlatých Horách. Hrálo se opravdu v lese, mezi stromy, kde se postavila chaloupka. Pohádka byla dětmi radostně vnímána, nadšeně se zapojily do hry a v letní jesenické přírodě jsme si to všichni užili. Na základě tohoto úspěšného vystoupení přišla vzápětí ze Zlatých Hor nabídka k další spolupráci, z čehož máme pochopitelně velkou radost. Pro představu o atmosféře zmíněného představení přikládáme pár fotografií. 

Další neméně úspěšnou pohádkou, která počtem repríz už „dýchá“ na záda „Čarodějce“ je další autorská pohádka, tentokrát z dílny Petra Zbožínka „O Koblížkovi”, která je už jen krok od své sté reprízy. Dalším výrazným počinem naší agentury je obnovená premiéra pohádky „O princezně Chechtandě“,která doznala výrazných úprav a od své premiéry 10.4.2022 ve Frýdku v kině Vlast začala úspěšně žít svým divadelním životem na malých i velkých jevištích po celé Moravě.

29.5.2022 agentura DS ve spolupráci s hostující kolegyní z Prahy, s Mirkou Hanžlovou, zajistila dětské klaunské odpoledne v Boby-parku v Bohumíně v rámci dětského dne, který pořádala K3-Bohumín. Ředitelka agentury jako klaunka Bobina a kolegyně jako klaunka Pipi, celé odpoledne děti bavily, učily je různé klaunské dovednosti, kouzlilo se, tancovalo na dětské diskotéce a celé toto klaunské vystoupení se setkalo s velkým zájmem všech návštěvníků celé akce. I samotnými pořadateli bylo hodnoceno jako zdařilé a na základě toho přišla klaunskému duu další nabídka na podobnou akci v rámci Dne železničářů, která se uskutečnila ve středu 28.9.2022 a Pipi s Bobinou opět nezklamaly a bavily s velkou energií velké i malé účastníky svátečního dne. 

V létě zase přišla agentuře nabídka na vytvoření a zinscenování krátké hrané scénky, na základě historických materiálů pro exkluzívní víkendové prohlídky na hradě Buchlov. Ty se pak skutečně odehrály ve dnech (či spíše nocích) 22.7. – 23.7.2022. Ředitelka agentury na motivy buchlovských pověstí napsala a zdramatizovala příběh o markomanské kněžně Fritigildě, která přijala křesťanství a v okolních buchlovských lesích tvrdě potlačovala dožívající pohanské komunity a bořila jejich modly a oltáře. Tento dramatický výstup pak odehrály tři bývalé kolegyně ze Slováckého divadla v Uh. Hradišti,které si tak po delší době opět s chutí spolu zahrály v mystických prostorách hradních komnat. Kněžnu Fritigildu sugestivně ztvárnila Erika Anna Pláňavská, její pohanskou služebnici Rohanu zase přesvědčivě vykreslila Alena Pavelková a autorka textu Ludmila Forétková se ujala role šlechtičny a přítelkyně Zoroslavy. Tento společný trialog tří zkušených hereček byl velice kladně hodnocen. Regionální TV dokonce zařadila krátkou ukázku do svého vysílání. Návštěvníci Buchlova i organizátoři této letní akce projevili velký zájem o toto vystoupení i v příštím roce a v jednání jsou i nabídky z jiných hradů a zámků.  

Dalším divadelním úspěchem pak bylo představení komedie Jiřího Císlera „Brejle“, které se uskutečnilo v areálu koupaliště v Nové Pláni 21.7.2022 v rámci letní hudebně-divadelní přehlídky  „Srdcohraní“. Svěží, lehká komedie potěšila a pobavila všechny návštěvníky koupaliště i místní obyvatele a turisty, kteří přijeli z okolí blízké přehrady, 

Jak je možno vidět z tohoto přehledu divadelní i další umělecké činnosti za první půlrok je naše DS – umělecká a divadelní agentura stále velmi aktivní a úspěšná. Na nedostatek práce si opravdu nemůžeme stěžovat. Stále pravidelně hrajeme pro děti v mateřských školkách, školách, družinách a pro rodiče s dětma zase v kulturních domech. Nezapomínáme ani na naše večerní publikum, pro které máme naše oblíbené a úspěšné komorní muzikály a hudební komedie – „Vrabčák Edith“, „Šest žen Jindřicha VIII.“, „Ljuba-žena, která ví…“, „Brejle“.
 

Budeme rádi, když si z naší pestré divadelní nabídky vyberete, přijdete za námi a společně prožijeme příjemné chvíle podpořené hudbou, humorem a positivní energií. A to je to, co v této době všichni potřebujeme.

DS v novém roce 2022

Vážení diváci, milí přátelé, věrní příznivci našeho komorního Divadla Sympatie!

Vítám vás na našich stránkách v novém roce 2022 a přeji nám i vám, aby byl po všech stránkách příznivější.

Chci vás ujistit, že navzdory všem komplikacím a omezením, které sebou už dlouhodobě nese všeobecně složitá epidemiologická situace, naše divadlo nerezignovalo a nezahálí a úspěšně se statečně drží nad vodou.

V loňském roce se podařilo nejen udržet divadelní provoz a odehrát vše, co bylo možné realizovat, ale také jsme uskutečnili nákup další jevištní techniky, zejména světelného parku a nových reflektorů.

Vzhledem k tomu, že v současné situaci, která se hned tak nezmění, jsou častější požadavky pořadatelů na divadelní vystoupení více ve venkovních prostředích nebo hradních či zahradních areálech (při příznivém počasí), je tedy naše divadlo plně technicky vybaveno a zcela soběstačné a můžeme hrát v jakémkoliv prostředí. Každé představení jsme si tak schopni nazvučit a nasvítit. Jsme tedy připraveni umělecky a technicky do nového roku a těšíme se na nová společná divadelní setkání.

Věřím, že se s námi budete i nadále dobře bavit a opět budete z našich představení odcházet příjemně naladěni a pobaveni.  Jako motto pro letošní rok nás oslovil výrok Steva Jobse:

„V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde. Musíte se naučit tančit v dešti.“

Milí diváci, Divadlo Sympatie pro vás „tančí“ nejen v bouřce a dešti. Náš týjátr stále žije!
Jako doklad naší nepřerušené činnosti přidáváme pár fotografií z posledního loňského představení 13.12.2021, kterým byla muzikálová revue “ Ljuba – žena, která ví „. Tato hudební komedie je věnována naší první slavné šansoniérce paní Ljubě Hermanové.

Jedeme dál…

Vážení přátelé a milí příznivci našeho komorního Divadla Sympatie,

po delší době vás oslovujeme a vítáme opět na našich webových stránkách. S nadcházejícím letním obdobím vám všem chci popřát, v této pro kulturu ne moc příznivé době, hlavně dobré fyzické zdraví a pokud možno psychickou pohodu, ke které chceme přispět svým komediálně laděným repertoárem.

Máme za to, že jedním ze způsobů, jak se ze všeho dění kolem nás nezbláznit je např. nevzdávat své pracovní plány a snažit se udržet si navzdory všem zákazům a omezením své stále pracovní aktivity.

A tak i my nezahálíme a domlouváme nové nebo náhradní termíny na podzim, zimu anebo už i na příští jaro.

K naší velké radosti se to úspěšně daří a kalendář plánovaných představení se utěšeně plní.

Pevně věřím, že v druhé půli letošního roku už snad začneme všichni zase normálně žít a vracet se k tomu, co nás baví, těší, naplňuje a náš všední život obohacuje.

Jako aktuální příspěvek na naše stránky vám zatím, místo divadelního představení, rádi nabízíme odkaz na záznam přátelské talk show domu kultury K3 – Bohumín, ze dne 16. 4. 2021, kde byla hostem kmenová herečka a principálka Divadla Sympatie – Ludmila Forétková, která si jako hosta sebou přivedla známého ostravského umělce ze souboru operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského – Pavla Lišku. Moderátorem tohoto setkání byl Lukáš Szebesta, který dlouhodobě externě spolupracuje s Divadlem Sympatie.

Aktuálně

Vážení přátelé a příznivci Divadla Sympatie. Chceme Vás informovat o situaci v naší agentuře, která je, stejně tak jako další kolegové v celé republice, zasažena nouzovým stavem v celém našem státě, který neumožňuje akce s větším počtem lidí.

To znamená, že v současné době ještě stále nehrajeme, ale také nezahálíme. Zatím se daří všechna neodehraná představení přesunout na příhodnější dobu a dostát všem našim závazkům v náhradních podzimních termínech.

Máme velkou radost, že naši diváci, jak dospělí tak i dětští, o žádný domluvený titul nepřijdou. Chceme tímto také poděkovat našim zadavatelům a pořadatelům za jejich vstřícnost, pochopení a ochotu při hledání a domluvě nových termínů. Další informace najdete v aktualizovaném přehledu našich představení v rubrice „Aktuální program„.

Aktuálně

Vážení diváci,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a s tím souvisejícímu zákazu pořádání divadelních a kulturních akcí, DS – umělecká a divadelní agentura ruší všechna plánovaná představení Divadla Sympatie až do odvolání celostátní krizové situace.

Zrušená představení budou po vzájemné dohodě přesunuta a odehrána v náhradních termínech.

Děkujeme za pochopení.